img
img
gallery
gallery
gallery
gallery
Изгледи от завода
view
view
view
view
view
view
view
view
view
Външен вид на изделията
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
product
09.07.2020Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина (1бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук
08.07.2020Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител
02.07.2020Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина (1бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук
22.06.2020Документи по процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на струг с ЦПУ (2бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук