img
img
catalog
catalog
catalog
catalog
09.07.2020Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина (1бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук
08.07.2020Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител
02.07.2020Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина (1бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук
22.06.2020Документи по процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на струг с ЦПУ (2бр.)”. За да изтеглите документацията, моля натиснете тук