img
img
catalog
catalog
catalog
catalog
Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Дискова отрезна машина (1бр.)” За да изтеглите документацията, моля натиснете тук
Документи по процедура “избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка на струг с ЦПУ (2бр.)”За да изтеглите документацията, моля натиснете тук